Slovensko  |   Hrvatski
Keller, Vaš partner za specialno nizkogradnjo in geotehniko Sidra za zašcito gradbene jame Uvrtani piloti: Uvrtani zacevljeni, betonski piloti, CFA piloti, Zabiti piloti Raziskava tal s težko udarno sondo in vrtanjem na jedro Soilcret - Postopek visokotlacnega injektiranja Injektiranje z gelom za zatesnitev dna gradbene jame Zašcita brežin z brizganim betonom in IBO – sidri Globinsko vrtanje za izrabo zemeljske toplote pri vgradnji merilne tehnike ali pri izvedbi vodnjakov Preizkus ustreznosti za MESI zabite pilote Nizkotlacno injektiranje za zatesnitev jezovnih zgradb Keller – vrvna sidra Soilfrac kot kompenzator posedkov Zavarovanje z mikropiloti

Srbiji

Keller, Vaš partner za specialno nizkogradnjo in geotehniko v Sloveniji

Delamo za Vas v Sloveniji, pokličite nas!

Keller Grundbau Ges. mbH

Packer Straße 167
8561 Söding (Graz) · Avstrija

Tel. +43 3137 3767 · Fax +43 3137 3788
Email: Office.Soeding@kellergrundbau.at

Kontaktna oseba: Dipl.-Ing. Davorin Lesnik

Naša področja delovanja so

  • Zaščita gradbenih jam
  • Temeljenje novih objektov
  • Sanacija temeljev
  • Dviganje stavb
  • Problemi s podzemnimi vodami

www.keller-slovenija.si

Keller